ImMonster

12 tekstów – auto­rem jest Im­Mon­ster . 

Zno­wu przyszło mi płakać za to, że chciałam się śmiać.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 września 2014, 23:13

"Żyj tak, aby twoim zna­jomym zro­biło się nud­no, gdy um­rzesz"- Ju­lian Tuwim 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 października 2013, 19:57

Co to jest miłość?

Miłość to jest ta­kie coś, cze­go nie ma. To ta­kie coś, co spra­wia, że nie ma li­tości... To tak jak­by bu­dować dom i pa­lić wszys­tko wokół... Miłość to jest słucha­nie pod drzwiami, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 7 fiszek • 24 września 2013, 23:01

Ciekawość..

Gdy­bym tyl­ko mógł cofnąć czas i jeszcze raz poczuć jak obej­mują mnie ra­miona rzeczy­wis­tości. Po­wie­dzmy po pros­tu, że próbo­wałem dot­rzeć do gra­nic rzeczy­wis­tości. Byłem ciekaw, chciałem zo­baczyć, co się sta­nie. To było to i nic więcej: po pros­tu ciekawość. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 4 września 2013, 19:48

''Jeśli będzie Ci dane
żyć sto lat,
to ja chciałbym żyć
sto lat mi­nus je­den dzień,
abym nie mu­siał żyć ani jednego
dnia bez Ciebie."
(Puchatek) 

anegdota
zebrała 7 fiszek • 27 sierpnia 2013, 16:45

(dzwo­ni telefon)
-Nie odbierzesz?
-Jak kocha to poczeka..
-A jak nie kocha?
-To po co odbierać?

:) ♥ 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 26 lipca 2013, 00:31

Sen stał się prawdziwy,
a ja stałam się szczęśliwa..♥ 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 9 lipca 2013, 00:14

Kiedyś we śnie..

Znam ze snu twe us­ta i oczy two­je znam
Jak we śnie tę samą masz postać,
na­wet uśmiech ten sam.
Zaw­sze tyl­ko śnię,
niech wreszcie ten sen nie będzie snem.
Proszę, zos­tań tu, nie wra­caj do snu.
Na ja­wie mi mów jak
w każdym ze snów
że kochasz mnie..♥ 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 5 lipca 2013, 23:39

Słowa nie mają mo­cy, żeby Cię skrzywdzić
Dopóki nie wy­powie ich osoba,
która wiele dla Ciebie znaczy.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 czerwca 2013, 23:09

Iść..

Ciągle być w tej podróży,
Którą ludzie pro­zai­cznie życiem zwą,
Ocza­mi dziec­ka mie­rzyć świat.. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 czerwca 2013, 18:30
Zeszyty
  • Perły  – Naj­piękniej­sze i naj­skryt­sze..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ImMonster

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 września 2014, 23:33to_tylko_łzy sko­men­to­wał tek­st Znowu przyszło mi płakać [...]

26 września 2014, 23:13ImMonster do­dał no­wy tek­st Znowu przyszło mi płakać [...]